• تلفن: 35095035-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • تهران، بلوار پاسدار گمنام، خیابان تکیه اکبرآبادی، پلاک 7

مرکز تماس مجازی چگونه جایگزین مناسبی برای مرکز تماس فیزیکی شد؟ - مرکز پیام رعد

Language