• تلفن: 63468686-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

۵ درس زندگی واقعی که یک کارشناس کال سنتر می ‌آموزد - مرکز پیام رعد

Language