• تلفن: 63468888-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

8 نکته بسیار مهم برای تقویت مهارت‌ گفتگو در فروش تلفنی و پشتیبانی تلفنی - مرکز پیام رعد

Language