• تلفن: 35095035-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • تهران، بلوار پاسدار گمنام، خیابان تکیه اکبرآبادی، پلاک 7

ارسال پیام شما به ما

تماس با شما

مدیر فروش:
طاهر طهماسبی

09128446926

tahmasbi@raadcallcenter.ir

کارشناس ارشد فروش:
خانم استمراری

09906500681

estemrari@raadcallcenter.ir

Language