• تلفن: 63468686-021
  • info@raadcallcenter.ir
  • يافت آباد، ميدان الغدير، خيابان جواد زنديه، پلاک 1

کارآفرینی اجتماعی

کار آفرینی اجتماعی

آفرینش هر ایده در ذهن آدمی نتیجه‌ی یک نیازمندی در جامعه بشری است. تمامی کسب و کارها در پی پاسخگویی به این نیازها راه اندازی می‌شوند. آن‌ها مسیر رشد را می‌پیمایند و گه‌گاه ارادت خود را به سعادت انسانی، با پرداختن به مسئولیت‌های اجتماعی نشان می‌دهند.
اما تداوم این مهم در میان هیاهوی کسب قدرت و ثروت، رنگ کمتری می‌گیرد. در این نقطه است که در کنار مسئولیت اجتماعی، مفهوم ارزشمند “کارآفرینی اجتماعی " به وجود می‌آید. مفهوم کارآفرینی با هدف تاثیرگذاری اجتماعی، قبل از هر چیز به دنبال شکل دادن یک فرهنگ در جامعه است. فرهنگی که می‌گوید هر قَدمت را برای آفرینش خیر در جامعه بردار و با پیوند زدن این قدم با یک کسب و کار آن را نهادینه کن.
مرکز پیام رعد ایرانیان با این اندیشه و با همکاری پایاپای موسسه‌ خیریه رعد الغدیر، موفق گردید در سال ۱۳۹۳ سایت اول خود را با تعداد ۱۵ اپراتور راه‌اندازی نماید و با بهره‌گیری از مدیران خبره و تجارب خیریه رعد الغدیر در مدت یک سال، تعداد اپراتورهای فعال خود را در این سایت به ۸۰ نفر برساند. با افتتاح سایت دوم در مهرماه ۱۳۹۵ تعداد توانیابان مشغول به کار به ۱۱۵ نفر رسید و در حال حاضر این مرکز راه خود را برای اشتغال به کار ۵۰۰ نفر توانیاب در طول مدت دو سال دنبال می‌کند.

Language